přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice

Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice

Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice | Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice

Barokní kapli Nejsvětější Trojice nechal vystavět v roce 1708 mydlář Georg Polak na rozcestí proti domu čp. 204 při cestě na Štědrou na jihozápadním okraji města Žlutice (Luditz). Roku 1800 byla kaple renovována Franzem Springerem. Při budování dnešní Nádražní ulice v roce 1878 musela být kaple nově vystavěna a stavebně zmenšena a v roce 1923 nakonec rozebrána znovu postavena u bočního průčelí domu čp. 204. Po roce 1945 však přestala být udržována a postupně chátrala, v roce 1952 byla kaple nakonec v souvislosti s demolicí domu zbořena.

 

Objekt: barokní, později nově vystavěná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u jižního průčelí domu čp. 204 v Mlýnské ulici v jižní části města

GPS: 50°5'20.454"N, 13°9'50.227"E

Původní poloha: na křižovatce ulic Nádražní a Mlýnská v jižní části města

Původní GPS: 50°5'21.549"N, 13°9'50.909"E

Období vzniku: 1708

Architekt: neznámý

Stavebník: Georg Polak

Přestavba: 1878, 1923

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 1952

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původní barokní kapli Nejsvětější Trojice dnes již neznámé podoby nechal vystavět v roce 1708 mydlář Georg Polak podle návrhu neznámého architekta na významném rozcestí před přemostěním mlýnského náhonu naproti domu čp. 204 při cestě na Štědrou před městskými hradbami na jihozápadním okraji města Žlutice (Luditz). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Roku 1800 byla kaple renovována Franzem Springerem, který tehdy pořídil do opraveného interiéru nový obraz Nejsvětější Trojice od žlutického malíře Johanna Müllera, jenž nahradil obraz původní.

Při budování dnešní Nádražní ulice (Bahnhofstrasse) v roce 1878 však musela být kaple Nejsvětější Trojice u tehdejší zemské spořitelny čp. 204 zcela nově vystavěna a stavebně zmenšena. Manželé Anton a Barbara Löschnerovi do interiéru upravené kaple tehdy roku 1878 pořídili nový obraz Nejsvětější Trojice, který nahradil obraz z roku 1800. V červnu roku 1899 nechal tehdejší žlutický starosta Franz Löschner zrenovovat obraz Nejsvětější Trojice zlatníkem Karlem Barthem.

V květnu roku 1923 byla kaple Nejsvětější Trojice z důvodu dalšího rozšiřování silnice a budování chodníku rozebrána a znovu postavena u jižního bočního průčelí nárožního domu čp. 204, zvaného „Fischlerbittner“. Obraz Nejsvětější Trojice byl tehdy znovu renovován Antonem Grundem nákladem žlutického Okrašlovacího spolku v čele s předsedou Franzem Hutererem.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1952 byla nakonec zchátralá kaple Nejsvětější Trojice v souvislosti s celkovou demolicí domu čp. 204 při dalším rozšiřování křižovatky silnic zbořena. Obraz Nejsvětější Trojice z interiéru kaple byl tehdy přenesen na zdejší faru.

 

Popis objektu

Plochá výklenková kaple na obdélném podélném půdorysu krytá pultovou stříškou. Pohledové jižní průčelí kaple bývalo prolomeno velkým obdélným, polokruhově završeným výklenkem. Vnější stěny byly hladké, završené vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní zařízení kaple tvořil obraz Nejsvětější Trojice z roku 1878, při demolici objektu přenesený na faru ve Žluticích. Na zadní straně obrazu jsou vyvedeny německé pamětní nápisy: „Georg Bartholomäus Meissner, Johann Christof Pollak 1708, Franz Springer ‘liehs‘ es neu errichten von Maler Johann Müller 1800. Wieder ganz neu errichtet von Anton und Barbara Löschner 1878. Renoviert von Franz Löschner, derzeit Bürgermeister im Juni 1899 Karl Barth, Vergolder” a “Renoviert von Anton Grund im Mai 1923 im Auftrag des Luditzer Verchönerungsvereines, Obmann Franz Huterer”.

 

Fotodokumentace

Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice | původní barokní kaple Nejsvětější Trojice uprostřed křižovatky ulic Nádražní a Mlýnská na císařském otisku mapy stabilního katastru města Žlutice (Luditz) z roku 1841
Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice | výklenková kaple Nejsvětější Trojice u jižního průčelí domu čp. 204 v Nádražní ulici ve Žluticích ve 40. letech 20. století
Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice | výklenková kaple Nejsvětější Trojice během demolice domu čp. 204 v roce 1952
Žlutice - kaple Nejsvětější Trojice | výklenková kaple Nejsvětější Trojice během demolice domu čp. 204 v roce 1952
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 430
SOA Karlovy Vary (711, FÚ Žlutice): Geschichtliche Nachrichten über Kirche und Pfarre in Luditz 1920-1935, Státní oblastní archiv v Karlových Varech
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 197

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz