přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - Mischkova kaple

Žlutice - Mischkova kaple

Žlutice - Mischkova kaple | Žlutice - Mischkova kaple

Kamennou kapli, nazývanou Mischkova kaple, nechal vystavět v roce 1816 kloboučnický mistr Franz Mischka z domu čp. 56 na památku zemřelého syna při silnici do Verušic asi 1,3 km severozápadně od města Žlutice (Luditz). Ještě v roce 1904 proběhla renovace kaple, po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala a někdy po polovině 20. století byla nakonec zbořena. Z bývalé kaple se dochovaly pouze nepatrné trosky kamenů a cihel mezi dvěma javory.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při silnici do Verušic asi 1,3 kilometru severozápadně od města

GPS: 50°5'58.679"N, 13°8'49.584"E

Období vzniku: 1816

Architekt: neznámý

Stavebník: Franz Mischka

Období devastace: po roce 1945

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamennou kapli, nazývanou Mischkova kaple (Mischka-Kapelle), nechal vystavět v roce 1816 žlutický měšťan a kloboučnický mistr Franz Mischka z domu čp. 56 podle návrhu neznámého architekta u odbočky bývalé polní cesty při pravé straně silnice do Verušic nedaleko rozcestí ke hřbitovnímu kostelu sv. Mikuláše asi 1,3 kilometru severozápadně od města Žlutice (Luditz). Franz Mischka nechal kapli, zasvěcenou patrně Matce Boží, vystavět na památku svého jediného syna Franze, který zemřel dne 16. března 1815. U farního kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích poté založil dne 31. května 1816 nadaci se základním vkladem 100 zlatých na údržbu kaple a ke cti sv. Františka z Assisi.

Ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše měla být každoročně sloužena bohoslužba na památku duše zemřelého syna a za všechny žijící a zemřelé žlutické děti. U kaple se mělo zastavit procesí a církevní otcové měli pronést veřejnou modlitbu: „Pane, nech ho vstoupit na věčný odpočinek a nech věčné světlo zářit na něj. Ať odpočívá v pokoji, Amen“ a zakončit požehnáním: „Jeho a všechny mrtvé duše ať odpočívají v pokoji.“ Žlutická farnost měla za tyto povinnosti každoročně obdržet z nadace celkem 5 zlatých. Tato nadace byla poté potvrzena dne 7. prosince 1816.

Ještě v roce 1904 byla v rámci oprav drobných objektů provedena renovace Mischkovy kaple, Kunzových a Bílých muk. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Někdy po polovině 20. století byla nakonec kaple zbořena. Z bývalé kaple se dochovaly pouze nepatrné trosky kamenů a cihel mezi dvěma javory. Na základech kaple byl poté druhotně postaven Neumannův kříž z roku 1901, přenesený z křižovatky ke hřbitovnímu kostelu. Kříž byl v roce 2016 rekonstruován a umístěn nedaleko původního stanoviště.

 

Popis objektu

Kamenná kaple na obdélném půdorysu s rovným závěrem. Vstupní průčelí kaple, členěné pilastry, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem s obrazem sv. Františka z Assisi. Vnitřní prostor kaple býval sklenut křížovou klenbou. Vnitřní zařízení kaple tvořily lidové dřevěné sousoší Piety a socha Ježíše Krista z 19. století.

 

Fotodokumentace

Žlutice - Mischkova kaple | Mischkova kaple na císařském otisku mapy stabilního katastru města Žlutice z roku 1841
Žlutice - Mischkova kaple | Mischkova kaple na mapě 3. vojenského mapování z konce 19. století
Žlutice - Mischkova kaple | kříž postavený na základech zbořené Mischkovy kaple - březen 2011
Žlutice - Mischkova kaple | základy zbořené Mischkovy kaple mezi dvojicí jasnů při cestě do Verušic - duben 2016
Žlutice - Mischkova kaple | základy zbořené Mischkovy kaple mezi dvojicí jasnů při cestě do Verušic - duben 2016
Žlutice - Mischkova kaple | základy zbořené Mischkovy kaple mezi dvojicí jasnů při cestě do Verušic - duben 2016
Žlutice - Mischkova kaple | základy zbořené Mischkovy kaple mezi dvojicí jasnů při cestě do Verušic - duben 2016
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 411
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 216
SOA Karlovy Vary (711, FÚ Žlutice): Geschichtliche Nachrichten über Kirche und Pfarre in Luditz 1920-1935, Státní oblastní archiv v Karlových Varech
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 195

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz