přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Doupov - socha sv. Antonína Paduánského

Doupov - socha sv. Antonína Paduánského

Doupov - socha sv. Antonína Paduánského |

Pozdně barokní socha sv. Antonína Paduánského od neznámého autora z roku 1754 stávala původně ve střední části svažitého náměstí uprostřed dnes již zcela zaniklého města Doupov (Duppau) ve Vojenském újezdu Hradiště. Po začlenění města do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954 však byla plastika ponechána svému osudu. Patrně v 70. nebo 80. letech 20. století bylo torzo zchátralé sochy převezeno do areálu premonstrátského kláštera v Teplé.

 

Objekt: pozdně barokní figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Doupov (Duppau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na náměstí uprostřed města

GPS: 50°15'26.033"N, 13°8'38.240"E

Období vzniku: 1754

Architekt: neznámý

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Stav: v depozitáři

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní socha sv. Antonína Paduánského od neznámého autora byla vztyčena v roce 1754 před Weidlovým hostincem ve střední části svažitého náměstí pod farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie uprostřed dnes již zcela zaniklého města Doupov (Duppau) ve Vojenském újezdu Hradiště. V sousedství sochy stávaly tehdy již dvě kamenné plastiky, sloup se sochou Panny Marie z roku 1698 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1731. V roce 1760 zde byla ještě vztyčena socha sv. Rocha. Mezi sochami stávaly také dvě kamenné kašny.

V roce 1894 byla sešlá socha spolu s ostatními plastikami na náměstí renovována nově založeným okrašlovacím spolkem. Následujícího roku 1895 spolek vysázel kolem plastik uprostřed náměstí dvouřadou lipovou alej. Kolem sochy sv. Antonína Paduánského byl tehdy zřízen nízký plot, obklopený lavičkami. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a následném začlenění města do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954 však přestala být socha sv. Antonína Paduánského udržována a postupně chátrala.

Dne 10. března 1966 provedli sochaři Alois Číhal a Jiří Laštovička odborný posudek zchátralé sochy sv. Antonína Paduánského za dohledu Dr. Judr. nadporučíka Antonína Šimurdy z oblastní správy oblastního úřadu vojenské oblasti Hradiště v Karlových Varech. Vrcholová plastika světce měla uraženou hlavu stejně jako postava Ježíška v jeho náručí. Postranní plastiky světců na podstavci byly tehdy již odstraněny. Během sedmdesátých nebo osmdesátých let 20. století byla zchátralá vrcholová plastika sv. Antonína Paduánského převezena do premonstrátského kláštera v Teplé, který byl tehdy ve správě památkové péče. Dne 17. května 1998 bylo torzo plastiky při pátrání v areálu kláštera v Teplé nalezeno v průchodu vpravo od prefektury spolu s pozůstatkem doupovské sochy sv. Rocha.

 

Popis objektu

Pískovcová pozdně barokní socha sv. Antonína Paduánského s malým Ježíškem v náručí byla komponovaná čelně k divákovi. Vrcholová figurální plastika bývala postavena na nízké, barokně zprohýbané podestě, umístěné na vrcholu hranolového podstave. Po stranách sochy sv. Antonína Paduánského bývaly umístěny pískovcové figurální plastiky. Socha sv. Antonína Paduánského s postranními plastikami bývala umístěna na vrcholu mohutného hranolového podstavce. Kolem objektu býval postaven nízký plaňkový plot z roku 1895, obklopený lavičkami.

 

Fotodokumentace

Doupov (Duppau) | náměstí v Doupově s kamennými plastikami a kostelem na kresbě A. Lewyho z roku 1896
Doupov - socha sv. Antonína Paduánského | socha sv. Antonína Paduánského před Weidlovým hostincem na náměstí na fotografii z doby před rokem 1910
Doupov - socha sv. Antonína Paduánského | torzo sochy sv. Antonína Paduánského v areálu kláštera Teplá - květen 1998
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 9/14
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 17/21
Neznámý: Johannes von Nepomuk, Maria, Antonius und Rochus - die Heiligen auf dem Duppauer Marktplatz, Kaadner Heimatbrief

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz