přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána

Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána

Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána |

Pseudogotické sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána od sochaře Josefa Kreisela nechal zřídit v roce 1871 Maximilian Track při jižní zdi věže farního kostela sv. Petra a Pavla na náměstí uprostřed města Hroznětín (Lichtenstadt). Ve 2. polovině 20. století však bylo neudržované sousoší zcela zdevastováno. V roce 2007 byly proto plastiky restaurovány a následně umístěny v interiéru kostela, na místě zůstal prázdný podstavec.

 

Objekt: figurální plastiky na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Hroznětín (Lichtenstadt)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při jižní zdi věže kostela sv. Petra a Pavla na náměstí uprostřed města

GPS: 50°18'33.806"N, 12°52'20.499"E

Období vzniku: 1871

Architekt: Josef Kreisel

Stavebník: Maximilian Track

Slavnostní vysvěcení: 19. listopadu 1871

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2007

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 40244/4-825

Stav: v depozitáři

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Pseudogotické kamenné sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána nechal zřídit v roce 1871 Maximilian Track při jižní zdi zvonové věže farního kostela sv. Petra a Pavla na náměstí uprostřed města Hroznětín (Lichtenstadt). Autorem sousoší byl sochař Josef Kreisel. Slavnostní odhalení a vysvěcení sousoší poté proběhlo dne 19. listopadu 1871.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byl sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána v Hroznětíně zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 40244/4-825. V průběhu druhé poloviny 20. století byly plastiky poškozeny vandaly. Na počátku 21. století bylo sousoší již ve velmi zdevastovaném stavu, části soch světců včetně hlav, rukou a atributů byly mechanicky odlámány, kamenný materiál byl poškozený vlivem povětrnostních a exhalačních podmínek.

V roce 2007 přistoupila Římsko-katolická farnost Ostrov jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci zdevastovaného sousoší za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 80.000 Kč. Poškozené plastiky byly sneseny a následně odbornou restaurátorskou dílnou očištěny a domodelovány chybějící plastické části soch světců. Obnovené plastiky byly poté umístěny v interiéru farního kostela. Během rekonstrukce vnějšího pláště kostela v letech 2009-2010 byl následně očištěn rovněž prázdný podstavec sousoší.

 

Popis objektu

Pseudogotické kamenné sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána na trojdílném podstavci. Vrcholové sousoší tvořila pískovcové figurální plastiky v životní velikosti. Na vyvýšené středové části podstavce byla postavena socha Panny Marie, oděné v dlouhém plášti, shlížející směrem k divákovi, s levou rukou rozevřenou a pravou rukou na srdci. Po levé straně byla Marie doprovázená sv. Alžbětou v podobě prostovlasé světice v šatu s přehozem přes ramena, s mísou a chlebem v rukách před sebou, udílející almužnu. Po pravé straně pak bývala postavena socha sv. Maxmiliána v podobě prostovlasého světce v dlouhém plášti, držícího kříž v levé ruce v úrovni hlavy a mečem opřeným v pravé ruce. Základnu plastik tvoří nízké hranolové podesty.

Vrcholové plastiky sousoší bývaly postaveny na trojdílném stupňovaném hranolovém žulovém podstavci se zkosením horních hran a profilovanou patkou. Na přední straně středové části podstavce je v mělkém obdélném vpadlém rámci s motivem kružby v horní části vysekán německý věnovací nápis: „Dieses Denkmal hat Maximilian Track zur Verehrung der seligst Jungfrau Maria, Maxiimilian, Elisabetha den 19. November 1871 errichten lassen“ (Tento pomník nechal zřídit Maximilian Track k úctě Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána dne 19. listopadu 1871). V mělkém obdélné, trojobloukově zakončeném vpadlém rámci vyvýšené středové části podstavce pod sochou Panny Marie je vysekán německý prosebný nápis: „Heilige MARIA Bitt für uns“ (Svatá Marie, oroduj za nás).

Na přední straně levé části podstavce pod sochou sv. Alžběty je v mělkém hrotitém vpadlém rámci vysekán německý nápis: „St. Elisabetha - Selig sind die Bermherzigen dem sie werden BarmherzigKeit erlangen“ (Sv. Alžběta - Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství). Ve shodné mělkém hrotitém vpadlém rámci vysekán německý nápis na pravé straně podstavce pod sochou sv. Maxmiliána je vysekán německý věnovací nápis: „St. Maxmilian - Dieser Heilige hat für das Gesetz seines Gotte bis zum Tode kampfte“ (Tento světec za pravdu svého Boha bojoval do posledního dechu). V pravé dolní části je pak uvedeno jméno autora sousoší: „Josef Kreisel“. V horní části podstavců jsou osazeny zdobné železné konzoly pro zavěšení luceren, osvětlujících původně objekt. Základnu podstavce tvoří nízký hranolový sokl. Podstavec je postaven na dvou žulových stupních profilací horní hrany. Prostor je od náměstí oddělen zdobnou litou železnou mříží dnes již bez vrátek.

 

Fotodokumentace

Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | zdevastované sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána před rokem 1993
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | zdevastované sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána - srpen 2002
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | stupňovitý hranolový podstavec bývalého sousoší při jižní zdi kostela - červenec 2009
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | podstavec bývalého sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána - červenec 2009
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | stupňovitý hranolový podstavec bývalého sousoší při jižní zdi kostela - duben 2011
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | pohledová strana podstavce bývalého sousoší - duben 2011
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | podstavec bývalého sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána - duben 2011
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | podstavec bývalého sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána - duben 2011
 
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | stupňovitý podstavec bývalého sousoší - duben 2011
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | restaurované plastiky sousoší v interiéru kostela sv. Petra a Pavla - září 2013
Hroznětín - sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána | sousoší Panny Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána - září 2013
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 83
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 221

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz