přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kyselka - rozhledna Bučina

Kyselka - rozhledna Bučina

Kyselka - rozhledna Bučina |

Kamennou rozhlednu nechal vystavět patrně v době kolem roku 1880 tehdejší majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni v severozápadním svahu vrchu Bučina jihovýchodně nad obcí Kyselka (Gießhübel-Sauerbrunn). Po 2. světové válce přestala být rozhledna udržována a postupně chátrala. V 50. letech 20. století byla ještě krátce využívána jako vojenská pozorovatelna. Na konci 20. století se o objektu mluvilo jako o nejzchátralejší rozhledně v České republice. V letech 2002-2003 proběhla částečná rekonstrukce rozhledny.

 

Objekt: kamenná rozhledna

Typologie: rozhledny

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kyselka (Gießhübl-Sauerbrunn)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: ve svahu vrchu Bučina jihovýchodně nad obcí

Nadmořská výška: 562 m n. m.

GPS: 50°15'21.623"N, 13°0'15.781"E

Období vzniku: kolem roku 1880

Architekt: neznámý

Celková výška: 13 m

Výška vyhlídkové plošiny: 10 m

Počet schodů: 62

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné


Historie objektu

Kamennou rozhlednu nechal vystavět patrně v době kolem roku 1880 tehdejší majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni v severozápadním svahu vrchu Bučina (Buchkoppe, 581,9 m n. m.) v nadmořské výšce 562 m n. m. asi 500 m jihovýchodně nad obcí Kyselka (Gießhübel-Sauerbrunn). Nová vyhlídková věž se stala součástí lázeňského parku s lesními promenádními cestami, odpočinkovými sedátky, altány a vyhlídkovými místy, který se rozkládal ve svahu nad kolonádou Ottova pramene. K rozhledně byla vytyčena upravená cesta s kamennými schodišti a rozhledna se stala oblíbeným cílem vycházek lázeňských hostů. Z otevřené vyhlídkové plošiny na vrcholu rozhledny se tehdy návštěvníkům nabízel nádherný kruhový rozhled po celém údolí Ohře až ke Karlovým Varům.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a následném zestátnění lázní Kyselka však přestala být rozhledna udržována a postupně chátrala. V době po roce 1953 byla vyhlídková věž územně začleněna do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště. Veřejnosti nepřístupná rozhledna sloužila následně armádě jako vojenská pozorovatelna. Okolí objektu však nebylo udržováno a rozhledna začala postupně přerůstat stromy, které omezovaly výhled. Někdy na počátku šedesátých let 20. století přestala být proto armádou využívána a byla opuštěna.

V sedmdesátých letech 20. století byla k zchátralé rozhledně vyznačena turistická trasa a objekt vyhlídkový objekt byl opět zpřístupněn veřejnosti. Koncem 20. století byla již vyhlídková věž ve špatném technickém stavu, který způsobila zatékající voda. O objektu se tehdy mluvilo jako o nejzchátralejší rozhledně v České republice.

V letech 2002-2003 proto přistoupil vlastník objektu, Vojenská lesní správa ve spolupráci s obcí Kyselka k částečné rekonstrukci rozhledny. Během záchranných prací bylo vyspraveno zdivo kamenné věže a nad ochozem vyhlídkové plošiny byl zbudován nový dřevěný přístřešek. V okolí objektu byly vykáceny některé vzrostlé stromy, čímž byl částečně zlepšen rozhled do okolní krajiny.

 

Popis objektu

Kamenná válcová rozhledna s jednoduchou šestibokou jehlancovou stříškou na vrcholu, vynesenou na sloupcích, dosahuje celkové výšky 13 m. V přízemí vyhlídkové věže je prolomen vysoký, mírně hrotitý vchod a ve dvou patrech v ose nad ním obdobná okna. Další menší obdélná okna jsou prolomeny v prostoru přízemí a druhého patra protilehlé strany rozhledny. Vnější plášť kamenné věže býval původně omítaný. Jednotlivá patra byla opticky oddělena vystupujícími řadami na plocho položených hrubě opracovaných kamenů. Na zastřešený vyhlídkový ochoz, ve výšce 10 m vede schodiště s 62 kamennými stupni a vyzděným středem, točité po směru hodinových ručiček.

Z vyhlídkové plošiny rozhledny se nabízí vzrostlými stromy částečně omezený výhled ve výseči asi 150°. Pod rozhlednou se nabízí pohled do údolí řeky Ohře, obce Kyselka a Radošov a na severním obzoru střední část hraničního pohoří Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec (1.244 m n. m.). Jihozápadním směrem lze spatřit část Doupovských hor a skalní ostroh se zříceninami hradu Andělská Hora (Engelsburg).

 

Fotodokumentace

Kyselka - rozhledna Bučina | zchátralá rozhledna Bučina v roce 1996
Kyselka - rozhledna Bučina | zchátralá rozhledna koncem 20. století
Kyselka - rozhledna Bučina | rozhledna před opravou - březen 2002
Kyselka - rozhledna Bučina | kamenná rozhledna Bučina - duben 2009
Kyselka - rozhledna Bučina | rozhledna Bučina od jihu - duben 2009
Kyselka - rozhledna Bučina | kamenná rozhledna Bučina - září 2012
Kyselka - rozhledna Bučina | rozhledna Bučina od jihu - září 2012
Kyselka - rozhledna Bučina | rozhledna Bučina od východu - duben 2009
 
Kyselka - rozhledna Bučina | rozhledna od severovýchodu - září 2012
Kyselka - rozhledna Bučina | plášť kamenné vyhlídkové věže - září 2012
Kyselka - rozhledna Bučina | západní průčelí rozhledny - září 2012
Kyselka - rozhledna Bučina 6 | výhled severozápadním směrem na údolí řeky Ohře s Kyselkou a Radošovem a Krušnými horami na obzoru - září 2012
Kyselka - rozhledna Bučina | pohled z výhlídkové plošiny rozhledny Bučina  - září 2012
 

Použitá literatura

Miškovský, P. 2005 : Naše rozhledny, Praha, 63/64

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz