přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - zámecká brána

Žlutice - zámecká brána

Žlutice - zámecká brána | Žlutice - zámecká brána

Barokní bránu nechal vystavět hrabě Ferdinand Hroznata Kokořovec z Kokořova v roce 1680 v rámci přestavby zdejšího zámeckého objektu v ohradní zdi areálu mezi domy čp. 70 a 71 v severozápadní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Zdejší zámek však v roce 1761 do základů vyhořel a jeho trosky byly rozebrány na stavební materiál. Poslední rekonstrukce zámecké brány proběhla na počátku 21. století.

 

Objekt: barokní brána

Typologie: hradby a brány

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: mezi domy čp. 70 a 71 v severozápadní části náměstí uprostřed města

GPS: 50°5'30.701"N, 13°9'41.908"E

Období vzniku: 1680

Architekt: neznámý

Stavebník: Ferdinand Hroznata Kokořovec z Kokořova

Památková ochrana: od 12. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 35710/4-1141

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní bránu nechal vystavět patrně hrabě Ferdinand Hroznata Kokořovec z Kokořova v rámci barokní přestavby zdejšího zámeckého objektu v roce 1680 podle návrhu neznámého architekta v úseku ohradní zdi zámeckého areálu mezi domy čp. 70 a 71 v severozápadní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Zdejší zámek však v květnu roku 1761 po zásahu bleskem do základů vyhořel a již nebyl obnoven. Trosky zámeckého objektu byly následně rozebírány žlutickými měšťany na stavební materiál při obnově zničeného města po požárech v roce 1779. Z bývalého zámeckého komplexu tak zůstala zachována pouze zámecká brána.

Dne 12. února 1964 byla zámecká brána na základě rozhodnutí ŠKK ONV Karlovy Vary zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 35710/4-1141 jako součást souboru objektů bývalého zámku ve Žluticích. Na počátku 21. století proběhla poslední rekonstrukce zámecké brány.

 

Popis objektu

Zděná barokní brána s bohatou dekorativní výzdobou vertikálně členěná na tři části souměrně ke střední ose. Střední část brány s průjezdem je zaklenuta stlačeným obloukem. Po stranách průjezdu jsou situovány mohutné zdvojené plastické pilastry na asi 60 cm vysokých soklech s profilovanou patkou, završené ionizujícími hlavicemi s volutami a maskarony. Zadní pilastry mají dříky zdobené plastickou diamantovou bosáží. Pilastry vynášejí vysoké kladí s trojúhelným zalamovaným štítem. V tympanonu je vsazena plastická dekorativní znaková kartuše s boltcovou ornamentikou, korunou ve vrcholu a oválným zrcadlem, která prolamuje spodní římsu štítu. Cvikly nad klenbou průjezdu jsou orámovány zalamovanou lizénou.

V mělkých obdélných vpadlých rámcích na vyzděných postranních křídlech brány jsou situovány drobné edikuly s nikami s plastickými mušlemi v konše. Niky jsou v horní části orámovány plastickou profilovanou šambránou, zalamovanou do uch a zdobenou drobnými volutami. Šambrány jsou nad nikami završeny mohutnými profilovanými segmentovými štíty. Úseky křídel brány jsou po celé šíři završeny dvakrát odstupňovanou vynesenou korunní římsou, krytou prejzovou pálenou krytinou. Zadní stěna brány je hladká, bez profilace a členění.

 

Fotodokumentace

Žlutice - zámecká brána | brána do bývalého zámeckého areálu ve Žluticích na výřezu z deskové malby města z 2. poloviny 18. století
Žlutice - zámecká brána | zchátralá zámecká brána ve Žluticích na fotografii z 60. let 20. století
Žlutice - zámecká brána | zchátralá zámecká brána ve Žluticích v roce 1983; zdroj: archiv Muzea Karlovy Vary
Žlutice - zámecká brána | bývalá zámecká brána u historického domu čp. 70 v severozápadním koutu náměstí ve Žluticích - duben 2012
Žlutice - zámecká brána | zchátralá zámecká brána ve Žluticích - duben 2012
Žlutice - zámecká brána | zchátralá zámecká brána ve Žluticích - duben 2012
 

Použitá literatura

Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha, 647/648
Karel, T. - Knoll, V. - Krčmář, L. 2009: Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 185/186
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 424
Kolektiv 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 417/418
Líbal, D. - Heroutová, M. - Lišková, A. 1976: Žlutice - stavebně historický průzkum města, Praha
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 443
Poubová 2007: Evidenční list nemovité památky - soubor objektů bývalého zámku a tvrze. 2. Brána. 35710/4-1141-2, Loket
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 198

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz