přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého

Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého

Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého nechal zřídit v roce 1834 sedlák Franz Anton Präger z usedlosti čp. 1 na bývalém rozcestí při levé straně silnice na Kolešov jihovýchodně od osady Vladořice (Wladarz). Po roce 1945 však přestala být socha udržována, postupně chátrala a zcela zarostla okolními křovinami. V letech 2010-2012 provedl Spolek okrašlovací Vladař celkovou renovaci zchátralé sochy a úpravu jejího okolí.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vladořice (Wladarz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při levé straně silnice na Kolešov jihovýchodně od osady

GPS: 50°4'16.680"N, 13°12'47.388"E

Období vzniku: 1834

Architekt: neznámý

Stavebník: Franz Anton Präger

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2012

Památková ochrana: od 12. února 1964 do 28. ledna 1980 a od 8. srpna 2014

Č. rejst. ÚSKP: 105403

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora nechal zřídit v roce 1834 sedlák Franz Anton Präger z usedlosti čp. 1 zvané Altrichterův dvůr (Altrichterhof) na okraji svého pole na bývalém rozcestí při levé straně silnice na Kolešov asi 150 m jihovýchodně od osady Vladořice (Wladarz). Autorem plastiky byla patrně některá z dílen Oswalda Josefa Wendy ve Žluticích nebo Stephana Borowetze a Josefa Herschera Manětíně, které během první poloviny 19. století pracovaly pro široké okolí. Před rokem 1945 o sochu pečovala rodina Franze Spitschky z usedlosti čp. 1.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být socha udržována. Ještě dne 12. února 1964 byla socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic zapsána na základě rozhodnutí ŠKK ONV Karlovy Vary ze dne 16. prosince 1963 na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 52460/4-1132. Poté neudržována plastika postupně chátrala. Dne 28. ledna 1980 byla nakonec památková ochrana objektu sejmuta. Důvodem byla údajně nepovolená demolice objektu v roce 1971. Následně plastika díky neúdržbě zcela zarostla náletovými křovinami a její stav byl narušen povětrnostními vlivy.

V roce 2010 proto přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k renovaci zchátralé sochy sv. Jana Nepomuckého, stojící na pozemku p. č. 83/7 Ing. Josefa Cháry z Chyší. V říjnu roku 2010 byly vysekány husté křoviny v okolí plastiky a počátkem dubna roku 2011 byl upraven těžkou technikou okolní terén, kam byla v minulosti navezena vrstva navážky a objekt se tak ocitl částečně pod úrovní terénu. V roce 2012 byla poté očištěna, renovována a odborně ošetřena hydrofobním nátěrem samotná plastika. Kamenické práce provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin nákladem 6.500 Kč. Finance na renovaci byly získány z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu a prostředků spolku. Dne 8. srpna 2014 byla poté renovovaná socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 16. července 2014 znovu zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 105403.

 

Popis objektu

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci dosahuje celkové výšky 340 cm. Vrcholová figurální plastika v mírně podživotní velikosti, vysoká asi 1,3 metru, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu, dlouhé klerice, sahající až po podstavec, z které ve spodní části vyčnívají pouze špičky obuvi, rochetě sahající ke kolenům s jemnou profilací v podobě krajky na spodní části a v almuci, krátkém kožešinovém pláštíku s kapucí přehozeném přes ramena a sepnutém na prsou, doplněném ve spodní části řadou třásní. Na mírně skloněné hlavě doleva dolů, směrem k horní části kříže má světec posazen biret, zpod kterého splývají středně dlouhé, vlnité vlasy. Kolem hlavy měl sv. Jan Nepomucký původně umístěno pět hvězd. V pravé ruce spuštěné téměř svisle dolů drží světec šikmo asi pod úhlem 45° kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který si levou rukou podpírá na prsou. Horní část kříže je umístěna na světcově pokrčeném předloktí. Mrtvý Kristus má hlavu přivrácenou směrem ke tváři sv. Jana Nepomuckého.

Socha je postavena na 0,40 metru vysoké profilované hranolové podestě o rozměrech půdorysu 34 x 31 cm. Na přední straně podesty je vyveden menší plastický reliéf Svaté rodiny s vysekaným doprovodným nápisem s výplní černé barvy: „IESUS MARIA U. IOSEPH.“ Prostý reliéf znázorňuje dvojici dospělých postav v dlouhých tunikách a pláštích sepjatých sponou na prsou, mezi nimiž stojí postava Ježíška oděného v tunice, kterého postavy drží za ruce.

Vrcholová plastika je umístěna na vrcholu 1,69 metru vysokého hranolového pískovcového podstavce s 12 cm vysokou vynesenou profilovanou horní krycí deskou o rozměrech 58 x 58 cm a profilovanou patkou. Na přední straně 0,94 metru vysoké středové části podstavce čtvercového půdorysu o délce strany 42 cm je ve zdobené oválné kartuši v podobě bohaté rostlinné rozviliny vyveden plastický reliéf sv. Floriána, představující vojáka v brnění v podobě nohavic a svrchního oděvu sahajícího ke kolenům, který je v pase přepásán, a helmy na hlavě. Levou rukou, vertikálně zdviženou v lokti, drží postava kopí s praporcem. Pravá ruka světce splývá volně podél těla. U pravé nohy je postaven model hořícího domu. V dolní části kartuše je vysekán doprovodný nápis s výplní černé barvy: „S. FLORIAN.“ Nad reliéfem je v horní části přední strany podstavce umístěna schránka na obětiny s kruhovým otvorem, opatřená původně železnými dvířky.

Na levé boční straně podstavce je v mělkém obdélném vpadlém rámci umístěn plastický reliéf sv. Anny, učící malou Marií. Výjev představuje sv. Annu, oděnou v dlouhé tunice a plášti zakrývajícím i vlasy. V levé ruce drží světice otevřenou knihu, pravou ruku má složenou na prsou. Ke knize v ruce matky se pravou rukou vztahuje malá Marie. Pod reliéfem je vysekán nápis s výplní černé barvy: „S. ANNA“. Na protilehlé pravé boční straně podstavce pak ve shodném rámci situován plastický reliéf sv. Františka z Assisi s křížem v podobě značně schematického vyobrazení muže v dlouhém řeholním oděvu, který má v pase přepásán. Světec drží pouze v pravé ruce kříž za spodní část svislého břevna a horní část kříže si opírá o paži. V pravé ruce pak drží nevelký kulatý předmět, patrně chléb. Pod reliéfem je vysekán nápis s výplní černé barvy: „S. FRANZ“.

Základnu podstavce tvoří 0,63 metru vysoký hranolový sokl o rozměrech čtvercové základny 57 x 57 cm. Na přední straně soklu je v mělkém čtvercovém vpadlém rámci vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „S. IOHANN V. NEPOMUK / BITT FÜR UNS. / GESTIFTET VON FRANZ / ANTON PRAEGER BAU- / ER IN WLADARZ 1834“ (Sv. Jane Nepomucký, pros za nás. Zřízeno Franzem Antonem Prägerem, sedlákem ve Vladořicích, roku 1834). Podstavec je umístěn na kamenném stupni o rozměrech půdorysu 1,08 x 1,08 metru s horní částí ve výši terénu.

 

Fotodokumentace

Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého v roce 1978
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého v 80. letech 20. století
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zcela zarostlá plastika na okraji silnice na počátku 21. století
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zarostlá plastika na počátku 21. století
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá vrcholová plastika na počátku 21. století
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | reliéf sv. Rodiny na podestě na počátku 21. století
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralý podstavec sochy na počátku 21. století
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - červen 2010
 
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zahájení vysekávání náletových křovin v okolí - říjen 2010
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | kultivace okolí sochy sv. Jana Nepomuckého - říjen 2010
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | okolí plastiky po vysekání náletových křovin - říjen 2010
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | vykopání základové desky podstavce sochy - říjen 2010
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zarovnání terénu okolí sochy těžkou technikou - duben 2011
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | kultivace terénu okolí plastiky těžkou technikou - duben 2011
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | kultivace terénu okolí plastiky těžkou technikou - duben 2011
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého před renovací - duben 2012
 
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - duben 2012
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - duben 2012
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zadní strana zchátralé plastiky - duben 2012
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zadní strana zchátralé plastiky - duben 2011
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - duben 2011
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - duben 2012
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic po renovaci - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic po renovaci - červenec 2015
 
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana sochy sv. Jana Nepomuckého u Vladořic - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana plastiky - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | plastický reliéf sv. Rodiny na podestě - červenec 2015
 
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | reliéf sv. Floriána ve zdobné kartuši na přední straně podstavce - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | reliéf sv. Františka na podstavci - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | zachovaný německý věnovací nápis na soklu podstavce - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic po renovaci - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | boční strana sochy sv. Jana Nepomuckého u Vladořic - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | boční strana plastiky - červenec 2015
Vladořice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Vladořic po renovaci - červenec 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 708
Kratochvílová, A. 2014 : Evidenční list nemovité památky - Vladořice, socha sv. Jana Nepomuckého. 105403, Loket
Oškera, P.-Kratochvílová, A. 2013 :  Návrh na prohlášení sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vladořicích za kulturní památku, k.ú. Vladořice, okr. Karlovy Vary, Loket
Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 242
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 92

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz