přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vřesová - kaple sv. Vendelína

Vřesová - kaple sv. Vendelína

Vřesová - kaple sv. Vendelína | Vřesová - kaple sv. Vendelína

Barokní obecní kaple sv. Vendelína byla postavena v 1. polovině 18. století na návsi uprostřed obce Vřesová (Doglasgrün). V roce 1921 byla obecní kaple celkově renovována. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1959 byla poté kaple spolu s celou původní zástavbou vsi zbořena a na jejím místě vybudován na počátku 60. let 20. století areál palivového kombinátu Vřesová.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vřesová (Doglasgrün)

Okres: Sokolov

Poloha: na návsi uprostřed původní zástavby obce v místech dnešního průmyslového areálu

GPS: 50°15'13.955"N, 12°41'30.139"E

Období vzniku: 1. polovina 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 1959

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Barokní obecní kaple sv. Vendelína byla postavena v první polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta na rozcestí na návsi uprostřed původní zástavby obce Vřesová (Doglasgrün). Farou spadala kaple nejprve ke kostelu sv. Jiljí v Lomnici, asi od roku 1783 pak ke kostelu sv. Erharta v Tatrovicích. V roce 1921 byla obecní kaple celkově renovována. Patrně tehdy byla položena nová plechová střecha. Úpravy se dotkly i vnitřního zařízení kaple, kde byly původní lidové obrazy z výzdoby interiéru zcela přemalovány.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1959 byla poté bývalá obecní kaple sv. Vendelína spolu s celou původní zástavbou vsi zbořena a na jejím místě po srovnání terénu vybudován na počátku šedesátých let 20. století areál palivového kombinátu Vřesová na zpracování hnědého uhlí.

 

Popis objektu

Neorientovaná větší jednoduchá jednolodní barokní kaple na obdélném půdorysu o rozměrech asi 6,1 x 8,7 metru s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá původně šindelovou, později plechovou sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou s otevřenou šestibokou sloupkovou sanktusovou zvoničkou na konci hřebene střechy, završenou šindelovou cibulovou bání s makovicí a dvouramenným křížem na vrcholu.

Vstupní jihozápadní průčelí kaple s jednoduchým obdélným kamenným portálem vchodu s kamenným prahem bývalo nad dřevěnou římsou v podobě příčného trámu završeno trojúhelníkovým štítem s menší nikou v ose pro umístění sošky světce a obdélnými dřevěnými dvířky do prostoru půdy nad ní. Ve dvacátých letech 20. století býval štít pokryt laťováním. Podélné stěny kaple bývaly prolomeny po dvou obdélných, segmentem završených oknech s ostěním se středovými klenáky v omítce. V horní části závěrové stěny presbytáře bylo situováno menší podélné oválné okénko. Vnější stěny kaple se základovým soklem bývaly hladké, bez členění, završené dřevěnou římsou pod střechou.

Prostorný vnitřní prostor kaple býval sklenut dvěma pásy placek. Ve vnitřní závěrové stěně presbytáře býval umístěn větší obdélný oltářní výklenek, v bočních stěnách po stranách pak po jedné menší nice. Vnitřní zařízení kaple bylo skromné a malé hodnoty. V oltářním výklenku býval zavěšen lidový oltářní obraz sv. Vendelína starovenkovského typu. Po pravé straně byl zavěšen obdobný obraz Bičování Krista, na protilehlé straně pak obraz sv. Anny Samotřetí. Během renovace kaple roku 1921 byly obrazy zcela přemalovány. V interiéru kaple bývaly rovněž umístěny polychromovaná terakotová socha sv. Floriána místního typu z počátku 18. století a lidová vyřezávaná plastika Panny Marie z 19. století.

 

Fotodokumentace

Vřesová - kaple sv. Vendelína | barokní obecní kaple sv. Vendelína ve Vřesové v roce 1927
Vřesová - kaple sv. Vendelína | barokní obecní kaple sv. Vendelína nad rozcestím nad budovou obecní školy ve Vřesové na historické fotografii z roku 1937
Vřesová - kaple sv. Vendelína | závěr zchátralé obecní kaple sv. Vendelína ve Vřesové těsně před demolicí na fotografii z roku 1957
Vřesová - kaple sv. Vendelína | půdorys obecní kaple sv. Vendelína ve Vřesové podle Antnona Gnirse
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927 : Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 43
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 777
Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 82

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz