přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bochov - fara

Bochov - fara

Bochov - fara |
 

Obec: Bochov (Buchau)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°8'55.909"N, 13°2'47.234"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní budova fary čp. 122 byla postavena v době kolem roku 1750 u hřbitova jižně od farního kostela sv. Michaela Archanděla na jižním okraji města Bochov (Buchau). Roku 1917 žilo ve zdejší farnosti, ke které patřilo město Bochov a vsi Německý Chloumek, Dlouhá Lomnice, Horní Tašovice a Nový Dvůr na katastru Těšetic, celkem 3492 katolíků, 56 Židů a 43 osob jiného vyznání. Počátkem 21. století byla budova již ve značně zchátralém stavu, proto bylo přistoupeno k její celkové rekonstrukci.

 

Popis objektu

Volně stojící jednopatrová barokní budova na obdélném půdorysu krytá mansardovou střechou s dvěma řadami nízkých oválných vikýřů. Hlavní trojosé průčelí, členěné rustikovanými lizénami, je zvýrazněno vystupujícím středovým rizalitem s širokým obdélným, polokruhově zakončeným portálem vchodu s klenákem. Budova je prosvětlena obdélnými okny s ostěním. Při severozápadním nároží budovy je připojena kamenná brána vedoucí původně do farní zahrady s půlkruhovým obloukem, dnes zazděná.

Síň a obytné místnosti v přízemí jsou sklenuty valenou klenbou s hvězdicemi z lunet. Místnosti v patře jsou pak plochostropé.

 

Fotodokumentace

Bochov - fara | severní průčelí barokní budovy fary v Bochově - leden 2010
Bochov - fara | barokní budova fary od severozápadu - leden 2010
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 97
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 25

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz