přeskočit k navigaci »

Úvod > Přírodní zajímavosti > Chráněná území

Chráněná území

SOUPIS CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

Chráněná území – Chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní parky v Karlovarském kraji.


VELKOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

chráněné krajinné oblasti
Národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů.


MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

národní přírodní rezervace

Poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům, vázaným na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu, v mezinárodním nebo národním měřítku ojedinělým svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů.

národní přírodní památky
Zpravidla území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí obecně závazným předpisem (vyhláškou).

přírodní rezervace
Určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad.

přírodní památky
Obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje její ochranu příslušný krajský úřad.


OBECNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

přírodní parky
Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se staly podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přírodní parky.

 

Nalezeno: 7

strana: 1

 
Foto Obec / Okres Objekt Stav / Přístup Detail
Hory (Horn)
Karlovy Vary
NPP Jan Svatoš (Svatošské skály)
volně přístupné
detail objektu
Dubina (Eichenhof)
Karlovy Vary
NPP Skalky skřítků
volně přístupné
detail objektu
Hlinky (Leimgruben)
Karlovy Vary
PP Čedičové varhany u Hlinek
volně přístupné
detail objektu
Olšová Vrata (Espenthor)
Karlovy Vary
PP Olšová Vrata
volně přístupné
detail objektu
Javorná (Gabhorn)
Karlovy Vary
PP Viklan
volně přístupné
detail objektu
Horní Blatná (Bergstadt Platten)
Karlovy Vary
PP Vlčí jámy
volně přístupné
detail objektu
Nové Hamry (Neuhammer)
Karlovy Vary
Přírodní park Jelení vrch
volně přístupné
detail objektu
 

Nalezeno: 7

strana: 1

 
 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz