přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Louka - kaple Panny Marie

Louka - kaple Panny Marie

Louka - kaple Panny Marie | Louka - kaple Panny Marie

Barokní kaple Panny Marie byla postavena na počátku 18. století při odbočce ze silnice z Bečova nad Teplou do Mariánských Lázní u dnes již zaniklé osady Horní Hamr v údolí asi 1 km jihozápadně od vsi Louka (Grün). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala, na počátku 80. let 20. století byla již v havarijním stavu. V letech 1985-1986 byla poté provedena poslední celková rekonstrukce zdevastované kaple. Dnes je již opět značně zchátralá.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Louka (Grün)

Okres: Sokolov

Poloha: na odbočce ze silnice z Bečova nad Teplou do Mariánských Lázní 1 km jihozápadně od vsi

GPS: 50°2'54.453"N, 12°47'46.662"E

Období vzniku: počátek 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1985-1986

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní kaple Panny Marie byla postavena na počátku 18. století podle návrhu neznámého architekta při cestě do Mnichova na rozcestí s okresní silnicí z Bečova nad Teplou do Mariánských Lázní u dnes již zcela zaniklé osady Horní Hamr (Obere Hammer) s mlýnem a hostincem v údolí Pramenského potoka (Roda Bach) asi kilometr jihozápadně od vsi Louka (Grün). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Louce.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Postupně byla odstraněna plastická výzdoba štítu objektu. Na počátku osmdesátých let 20. století byla již kaple téměř v havarijním stavu. Levý zadní roh kaple byl zcela zborcený, sousední okenní otvor byl probořený. V letech 1985-1986 byla poté provedena poslední celková rekonstrukce zdevastované kaple. Dnes je již volně přístupná neudržovaná kaple opět značně zchátralá.

 

Popis objektu

Barokní hranolová kaple na obdélném půdorysu s rovným závěrem, krytá šindelovou sedlovou střechou. Vstupní jižní průčelí kaple je prolomeno portálem obdélného vchodu se žulovým ostěním s uchy a profilovanými hranolovými patkami a zamřížovaným podélným oválným okénkem v ose nad ním. Po stranách vstupu jsou situovány profilované nárožní pilastry, vynášející mohutnou vynesenou profilovanou římsu.

Nad římsou je situován vystupující zprohýbaný štít s nízkou obdélnou atikou s nárožními pilíři s profilovanými pískovcovými horními krycími deskami jako završení pilastrů průčelí, završený oplechovaným trojúhelníkovým nástavcem s profilovanými okraji. Uprostřed štítu je situována polokruhově zakončená nika, ve které bývala původně umístěna soška Ježíše Krista. Na pilířích po stranách atikové římsy a na konzole za vrcholem štítu byly původně osazeny kamenné plastické kuželky.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom zamřížovaném podélně oválném okénku. Vnější stěny kaple jsou členěny nárožními pilastry, vynášejícími mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsu pod střechou. Při levém zadním nároží kaple byla profilace zdobných prvků během poslední rekonstrukce značně zjednodušena. Severní trojúhelníkový štít pod střechou na závěrovou stěnou je dřevěný, laťovaný.

Vnitřní prostor kaple se zkosenými rohy je sklenut valenou klenbou. V závěrové stěně je situován obdélný, polokruhově zakončený výklenek, pod ním je vsazen novodobý jednoduchý dřevěný oltářní pult s pozlaceným nápisem na přední straně: „SRDCE ČISTÉ DEJ NÁM PANE“. Omítané vnitřní stěny kaple jsou hladké, bez členění. Podlahu tvoří cihlová dlažba. Kaple je prázdná, bez vnitřního vybavení.

 

Fotodokumentace

Louka - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie na rozcestí u Horního Hamru (Oberer Hammer) při cestě k Louce na historické pohlednici z počátku 20. století
Louka - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Louky na historické fotografii z roku 1930
Louka - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Louky na fotografii z doby před rokem 1945
Louka - kaple Panny Marie | celková rekonstrukce zdevastované kaple Panny Marie u Louky v roce 1986
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky od jihozápadu - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky od jihozápadu - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky - květen 2014
 
Louka - kaple Panny Marie | vstupní jižní průčelí zchátralé kaple Panny Marie u Louky - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | vstupní průčelí kaple Panny Marie - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | interiér zchátralé kaple Panny Marie - duben 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky od jihovýchodu - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky od jihovýchodu - květen 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky - květen 2014
 
Louka - kaple Panny Marie | východní stěna kaple Panny Marie - duben 2014
Louka - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Louky od severovýchodu - duben 2014
Louka - kaple Panny Marie | závěrová stěna kaple Panny Marie - duben 2014
Louka - kaple Panny Marie | závěr zchátralé kaple Panny Marie u Louky od severu - duben 2014
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 96
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 410
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 565

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz