přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého

Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého

Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého

Sochu sv. Jana Nepomuckého nechali zřídit roku 1831 manželé Albert a Theresia Mikuttovi z usedlosti čp. 13 nad bývalým rozcestím při silnici ke Kolešovu západně od vsi Močidlec (Modschiedl). Ve 2. polovině 20. století však přestala být plastika udržována a postupně zchátrala. V roce 1997 proběhla částečná renovace zchátralé sochy, poté opět chátrala. Objekt byl nestabilní a nakloněn hrozil zřícením. V letech 2013-2014 bylo proto přistoupeno k celkové rekonstrukci plastiky.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Močidlec (Modschiedl)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při pravé straně silnice na Kolešov asi 300 m západně od vsi

GPS: 50°3’25.774″N, 13°13’4.630″E

Období vzniku: 1831

Architekt: neznámý

Stavebník: Albert a Theresia Mikuttovi

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1997 a 2013-2014

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 17605/4-946

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého nechali zřídit roku 1831 manželé Albert a Theresia Mikuttovi z usedlosti čp. 13 nad bývalým rozcestím cesty do Pšova při pravé straně silnice ke Kolešovu asi 300 metrů západně od vsi Močidlec (Modschiedl). Autorem plastiky byla patrně některá z dílen Oswalda Josefa Wendy ve Žluticích nebo Stephana Borowetze a Josefa Herschera Manětíně, které během první poloviny 19. století pracovaly pro široké okolí. Socha bývala dříve známá rovněž jako „2. Jan“ (2. Johannes).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být socha udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece zapsána na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejst. č. 17605/4-946. Během druhé poloviny 20. století byla plastika ve správě JZD Mír Pšov se sídlem v Novosedlích, které se však o údržbu objektu nestaralo.

V roce 1997 proběhla částečná renovace zchátralé sochy sv. Jana Nepomuckého. Patrně během této obnovy byla horní krycí deska podstavce osazena obráceně, vzhůru nohama. Již v roce 2010 však byla plastika opět ve špatném stavu. Nestabilní, nakloněný objekt ve svahu hrozil zřícením do příkopu sousední komunikace, přední strana plastiky je navíc poničena technikou a údery kamenů při údržbě tohoto příkopu. V těsné blízkosti zadní strany plastiky se zase nachází pole soukromého zemědělce a objekt je tak narušován projíždějící těžkou mechanizací.

Spolek okrašlovací Vladař proto zahájil kroky potřebné k záchraně plastiky. Dne 13. ledna 2010 vydal památkový odbor Magistrátu Karlovy Vary povolení k restaurování sochy. Finanční rozpočet restaurování díla vypracovala akademická restaurátorka MgA. Helena Štěrbová z Kozojed s částkou 83.000 Kč. Následně požádala obec Pšov o určení nevyjasněné vlastnictví objektu, které bylo Krajským úřadem připsáno majiteli pozemku, soukromému zemědělci Milanu Zemanovi z Líšťan. Plastika musela být poté podepřena dřevěnou konstrukcí proti sesutí z příkrého svahu.

Na podzim roku 2013 nechal Milan Zeman zchátralou sochu sv. Jana Nepomuckého vybudovat nový základ, na který byla následně plastika restaurátorkou MgA. Helenou Štěrbovou přenesena. Během transferu došlo rovněž k obrácení krycí desky podstavce do správné polohy. V roce 2014 následně Milan Zeman přistoupil k celkové renovaci poničené plastiky na vlastní náklady. Restaurátorské práce provedla akademická restaurátorka MgA. Helena Štěrbová z Kozojed. Během rekonstrukce byly domodelovány mechanicky poškozené plastické části, sv. Jan Nepomucký dostal novou svatozář a doplněn byl poničený věnovací nápis na podstavci.

 

Popis objektu

Socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci ze středně zrnitého arkózového pískovce patrně z místní lokality dosahuje celkové výšky asi 280 cm a šířky 75 cm. Figurální plastika v mírně podživotní velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s typickými atributy jako kněze s kratším vousem v kanovnickém rouchu klerice, rochetě a v almuci a s biretem na hlavě. Nad hlavou má umístěnou pozlacenou kruhovou svatozář s pěti paprsky. Postava světce v kontrapostu s mírně nakročenou pravou nohou a se sklopenou hlavou mírně vlevo, pohledem shlíží na kříž v levé ruce s Ukřižovaným Ježíšem Kristem a nápisem „INRI“ na plastické stylizované tabulce. Pravou rukou si pak světec přidržuje patu kříže. Základnu plastiky tvoří nízká hranolová podesta.

Vrcholová plastika je umístěna na nižším profilovaném hranolovém soklu s konkávně prohnutými stranami. Sokl s plastikou je postaven na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s mohutnou vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. V horní části podstavce je vyvedena jednoduchá plastiká římsa. Na přední straně podstavce je v mělkém obdélném vpadlém rámci vysekán poškozený, dnes již z větší části nečitelný, věnovací nápis v němčině: „S. IOHANN von NEPOMUK GEWIDMET VON DEN EHELEUTEN ALBERT UND THERESIA MIKUTTA MDCCCXXXI“ (Sv. Jan Nepomucký zřízen manželi Albertem a Theresií Mikuttovými 1831). Ostatní stěny podstavce jsou hladké, bez členění. Základnu podstavce tvoří mohutný hranolový sokl. Podstavec je postaven na nízkém pískovcovém stupni.

 

Fotodokumentace

Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana sochy sv. Jana Nepomuckého - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | poškozená plastika sv. Jana Nepomuckého - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | podstavec s poškozeným věnovacím nápisem - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - únor 2011
 
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - únor 2011
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | provizorní podepření sochy sv. Jana Nepomuckého hrozící sesunutím - srpen 2013
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | provizorní podepření zchátralé plastiky - srpen 2013
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | provizorní podepření sochy sv. Jana Nepomuckého hrozící sesunutím - srpen 2013
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého po umístění na nových základech - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana zchátralé sochy sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | poškozená plastika sv. Jana Nepomuckého - duben 2014
 
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | podstavec s poškozeným věnovacím nápisem - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece před celkovou rekonstrukcí - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralá socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | zadní strana zchátralé sochy sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - duben 2014
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece po celkové rekonstrukci - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | obnovená socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana sochy sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - červen 2015
 
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | renovovaná plastika sv. Jana Nepomuckého - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | renovovaná plastika sv. Jana Nepomuckého - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | renovovaný podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | doplněný věnovací nápis na podstavci - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | obnovená socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece po celkové rekonstrukci - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | obnovená socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece - červen 2015
Močidlec - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u Močidlece po celkové rekonstrukcí - červen 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 582
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 417
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 250

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz