přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Ostrov - sloup se sochou Panny Marie

Ostrov - sloup se sochou Panny Marie

Ostrov - sloup se sochou Panny Marie |

Raně barokní sloup se sochou Panny Marie byl postaven v roce 1685 v severozápadní části Starého náměstí v centru historické části města Ostrov (Schlackenwerth). Mariánský morový sloup nechali vztyčit ostrovští měšťané jako poděkování za ochranu před morovou epidemií. V roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce sloupu, na jehož vrcholu je dnes umístěna kopie původní plastiky.

 

Objekt: raně barokní sloup s figurální plastikou

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Ostrov (Schlackenwerth)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v severozápadní části Starého náměstí v centru historické části města

GPS: 50°18'17.184"N, 12°56'21.174"E

Období vzniku: 1685

Architekt: neznámý

Stavebník: město Ostrov

Materiál: pískovec, žula a umělý kámen

Rekonstrukce: 2009

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 40648/4-987

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Raně barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem od neznámého autora byl postaven v roce 1685 v severozápadní části Starého náměstí v centru historické části města Ostrov (Schlackenwerth). Mariánský morový sloup nechali vztyčit ostrovští měšťané jako poděkování za ochranu před morovou epidemií a ke cti císaře Leopolda I. a vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského. Dne 3. května 1958 byl sloup se sochou Panny Marie zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 40648/4-987.

V roce 2009 přistoupilo město Ostrov k celkové rekonstrukci mariánského sloupu nákladem 281 tisíc Kč. Během oprav bylo provedeno statické zajištění sloupu, plastické doplnění kamenných artefaktů, očištění a barevná retuš kamene, kovářské opravy lucerny a oplocení sloupu a přespárování původní dlažby. Na vrcholu sloupu je dnes umístěna pouze kopie původní sochy Panny Marie s Ježíškem z umělého kamene. Originál barokní pískovcové plastiky je od roku 2007 umístěn v interiéru klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově, kam byl přenesen z letohrádku v zámeckém parku.

 

Popis objektu

Raně barokní pískovcový sloup se sochou Korunované Panny Marie s Ježíškem (Madona). Vrcholová figurální plastika představuje světici s dlouhými rozpuštěnými vlasy a pozlacenou korunou na hlavě, oděnou v dlouhých šatech. V levém náručí má světice posazeného malého Ježíška s pozlacenou korunkou na hlavě a královským jablkem s pozlaceným křížkem v pravé ruce. Pravou rukou podává Marie dítěti hrozen vinné révy, který představuje vykupitelské dílo, jež Ježíš Kristus vykonává a na němž se Panna Marie spolupodílí. Původní barokní pískovcová plastika, vážící 400 kg, je dnes nahrazena věrnou kopií, vytvořenou z výdusku - umělého kamene.

Vrcholová plastika je umístěna na vrcholu štíhlého hladkého válcového žulového sloupu se zdobenou pískovcovou korintskou hlavicí a profilovanou patkou. Na čelní straně ve spodní části sloupu je na konzole umístěna kovová lucernička. Sloup je postaven na žulovém hranolovém podstavci s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny jednoduchými mělkými obdélnými vpadlými rámci, ve kterých jsou vyvedeny latinské věnovací nápisy kapitálkami, v hloubkách písmen se stopami černé barvy.

Ne přední straně podstavce je vysekán nápis: „VT PRO PRAESENTISSIMA PRAESERVATIONE ET LIBERATIONE AB VNDIQVE GRASSANTE MALO PESTIS ET CVNCTIS MALIS PRAETERITIS ITA ET PRO FVTVRA SALVTE AVGVSTISSI(MI) IMPERAT(O)R(IS) LEOPOLDI“ (Jak pro nejpřítomnější uchránění a osvobození, když ze všech stran obchází zlo moru, a veškerých útrap minulých, tak i pro budoucí zdraví nejvznešenějšího císaře Leopolda).

Na pravé boční straně podstavce pokračuje: „AC SERENISSI(MI) PRINCIPIS ET DOMINI HAEREDITARII N(OST)RI D(OMI)NI JVLII FRANCISCI DVCIS SAXONIAE ANGRIAE ET WESTPH(ALIAE) III. NEC NON VNIVERSALI TOTI VS POPVLI“ (a nejjasnějšího knížete a pána dědičného našeho pana Julia Františka, vévody saského, Angrie a Vestfálsko držícího, a také obecného všeho lidu).

Na zadní straně podstavce: „ET REI COMMVNIS INCREMENTO AETERNAE GRATITVDINID ET VOTI MONVMENTVM HOC POSVIT AETER NVM DE VOTIS S. P. Q. S. ANNO CHRISTI MDCLXXXV“ (a věci společné přibývání věčné vděčnosti a oběti památku tuto postavil věčnou z obětí sobě a potomkům svým Léta Páně 1685).

A na levé boční straně podstavce věnovací nápis končí: „AD SACROSANCTAE ET INDIVIDVAE TRINITATIS ET CHRISTI REDEMPTORIS MAIOREM GLORIAM DEIPARAE VIRGINIS MARIAE ET O(MN)IVM SANCTORVM LAVDEM ET HONOREM“ (k chvále a cti Svatosvaté a Nedělitelné Trojice a Krista Vykupitele, k větší slávě Bohodoričky Panně Marii a všech svatých).

Mariánský morový sloup s podstavcem je situován na třech žulových stupních a obklopen zdobeným kovaným plůtkem.

 

Fotodokumentace

Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | mariánský morový sloup na náměstí před rokem 1945
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | ostrovský mariánský morový sloup v době před rokem 1945
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie v Ostrově v roce 1950
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie na Starém náměstí - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | ostrovský mariánský morový sloup - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | přední strana sloupu se sochou Panny Marie - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | přední strana mariánského sloupu - září 2013
 
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | vrcholová socha Panny Marie - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie (Madona) | zadní strana vrcholové plastiky - duben 2011
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | podstavec s věnovacím nápisem - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie na Starém náměstí - září 2013
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie - duben 2011
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie - duben 2011
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | originál sochy Panny Marie umístěný v kostele Zvěstování Panny Marie - březen 2010
 
Ostrov - sloup se sochou Panny Marie | originál sochy Panny Marie - březen 2010
 

Použitá literatura

Boříková, J.-Bořík, O. 2010 : Mor na Karlovarsku, Sokolov, 138/139
Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 145/146
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 225
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 560

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz