přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice |

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice od ostrovského sochaře Zeidlera nechal zřídit v roce 1703 spolek místních havířů na prostranství před hlavním průčelím děkanského kostela sv. Jáchyma na horním konci náměstí v severozápadní části města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Po roce 1945 však přestal být trojiční sloup udržován a postupně chátral. V roce 2004 přistoupilo město Jáchymov k celkovému restaurování zchátralého objektu.

 

Objekt: vrcholně barokní sloup s figurálními plastikami

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před kostelem sv. Jáchyma na horním konci náměstí v severozápadní části města

GPS: 50°22'19.363"N, 12°54'47.923"E

Období vzniku: 1703

Architekt: sochař Zeidler

Stavebník: bratrstvo horníků

Materiál: jemnozrnný pískovec, žula

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 23122/4-859

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice nechal zřídit v roce 1703 spolek místních havířů na prostranství před hlavním jihovýchodním průčelím děkanského kostela sv. Jáchyma na horním konci tehdejšího Kostelního náměstí (Kirchen Platz) v severozápadní části města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Objekt vytvořil ostrovský sochař Zeidler, autor nedaleké barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1730. Patrně ještě v průběhu 18. století byly kolem sloupu postaveny nové pilíře, na které byly přeneseny čtyři doprovázející sochy světců ze soklu sloupu. Další pilíře byly ozdobeny koulemi. V roce 1900 bylo kolem trojičného sloupu osazeno nové zdobené železné zábradlí v pseudogotických formách.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být trojiční sloup udržován a postupně chátral. Dne 3. května 1958 byl sloup se sousoším Nejsvětější Trojice zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 23122/4-859. V roce 2004 přistoupilo město Jáchymov k celkovému restaurování zchátralého trojičného sloupu.

 

Popis objektu

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice doplněné sochami Panny Marie (Immaculata), sv. Josefa, sv. Anny a sv. Jáchyma. Vrcholové figurální sousoší Nejsvětější Trojice ikonografického typu Gnadenstuhl (Trůn milosti) z jemnozrnného pískovce představuje stojící postavu Boha Otce s pozlacenou trojúhelníkovou svatozáří, který před sebou drží krucifix s polovičním tělem Ježíše Krista s pozlacenou svatozáří. Na horním břevně kříže je osazena nápisová tabulka s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). V dolní části skupiny je situována plastika holubice s roztaženými křídly, symbol sv. Ducha, s pozlacenou plechovou svatozáří.

Sousoší je umístěno na vrcholu hladkého žulového korintského sloupu, staženého v horní a dolní části kovovými pásy. Hlavice sloupu je zdobena navíc plastickými hlavičkami andílků a nárožními volutami. V dolní části dříku na přední straně sloupu bývala původně upevněna plechová destička s novějším městským znakem v srdcovém štítu, propůjčeném městu roku 1546, neseným dvěma postavami horníků. Pod tím býval nápis: „Zu Ehren der allerheiligsten Dreisaltigkeit hat die hiesige löbliche Knappschaft diese Bildsäule errichten Lassen im Jahre 1703“ (Ke slávě Nejsvětější Trojice nechal zřídit tento sloup v roce 1703 místní chvalné bratrstvo horníků). Sloup je postaven na vrcholu žulového hranolového podstavce s vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Strany postavce zdobí jednoduché mělké obdélné vpadlé rámce. Podstavec je umístěn na vysokém žulovém hranolovém soklu zesíleném nárožními hranolovými pilíři, na nichž původně stávaly sochy doprovázejících světců. Sokl je doplněn vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou.

Kolem sloupu jsou na čtyřech mladších nárožních hranolových žulových pilířích s vynesenými profilovanými horními krycími deskami a profilovanými patkami postaveny v paterní úrovni přenesené figurální plastiky z jemného pískovce, sochy zdejšího patrona sv. Jáchyma a sochy skupiny sv. Rodiny, Panny Marie Nanebevzaté (Assumpta) na půlměsíci, sv. Josefa s dítětem Ježíškem a sv. Anny s malou Marií, umístěné původně na soklu sloupu. Na dalších osmi menších mezilehlých žulových pilířích jsou umístěny pískovcové stylobaty s koulemi. Kolem objektu je osazeno zdobené lité železné zábradlí z roku 1900 v pseudogotických formách, doplněné vrátky na pohledové straně. Trojiční sloup je postaven na třech stupních, složených z žulových kvádrů.

 

Fotodokumentace

Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Jáchymově na fotografii z roku 1913
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | trojiční sloup v době před rokem 1945
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | trojiční sloup v Jáchymově - září 2010
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | trojiční sloup od jihovýchodu - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | socha Panny Marie (Assumpta) - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | socha sv. Josefa s Ježíškem - duben 2014
 
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | socha sv. Anny s malou Marií - září 2010
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | socha patrona města sv. Jáchyma - září 2010
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | trojiční sloup od jihozápadu - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | trojiční sloup od jihozápadu - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | boční strana trojičného sloupu od západu - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | trojiční sloup od západu - duben 2014
 
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | trojiční sloup od severozápadu - duben 2014
Jáchymov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - duben 2014
 

Použitá literatura

Kozák, L. 1955 : Západočeské barokní sloupy sv. Trojice, Historický sborník Karlovarska, Karlovy Vary, 106
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 222
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 565
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 99/100
Slouka, J. 2010 : Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy, Praha, 116

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz