přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - pomník Hanse Kudlicha

Žlutice - pomník Hanse Kudlicha

Žlutice - pomník Hanse Kudlicha | Žlutice - pomník Hanse Kudlicha

Pomník poslance Dr. Hanse Kudlicha nechal zřídit v roce 1924 okresní zemědělský spolek na vrcholu prázdného podstavce bývalého pomníku Josefa II. na prostranství před budovou tehdejší chlapecké měšťanské školy čp. 248 v horní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Slavnostní odhalení nového pomníku proběhlo poté dne 5. října 1924 za velké účasti obyvatel. V roce 1953 byl nakonec na základě rozhodnutí rady MNV ve Žluticích odstraněn a vrcholová plastika tehdy přenesena do budovy muzea.

 

Objekt: pomník v podobě ruchadla na litinovém podstavci

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před budovou čp. 248 v horní části náměstí uprostřed města

GPS: 50°5'31.495"N, 13°9'45.987"E

Období vzniku: 1924

Architekt: neznámý

Stavebník: okresní zemědělský spolek

Slavnostní odhalení: 5. října 1924

Materiál: litina

Období devastace: 1953

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník Dr. Hanse Kudlicha (1823-1917), bývalého poslance říšského sněmu a rakouského revolucionáře, který mimo jiné formuloval návrh na zrušení poddanství, od neznámého autora byl vztyčen v roce 1924 okresním zemědělským spolkem na vrcholu prázdného podstavce bývalého pomníku Josefa II. na prostranství před budovou tehdejší chlapecké měšťanské školy čp. 248 v horní severozápadní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz).

Původní socha císaře Josefa II. byla z podstavce snesena dne 25. dubna 1923 na žádost českých úřadů z důvodu změněné politické situace v době po první světové válce. Během slavnosti uspořádané okresním zemědělským spolkem dne 4. listopadu 1923 u příležitosti 100. výročí narození Hanse Kudlicha na náměstí za hojné účasti místních obyvatel byla na opuštěném podstavci dočasně osazena Kudlichova busta. V roce 1924 byl poté okresnímu zemědělskému spolku přenechán podstavec bývalého pomníku Josefa II. k vytvoření nového pomníku Hanse Kudlicha.

Slavnostní odhalení nového pomníku Hanse Kudlicha proběhlo dne 5. října 1924 za velké účasti obyvatel. Samotného odhalení pomníku se ujal poslanec Národního shromáždění Josef Fischer. Průvodní řeči tehdy přednesli zástupci německého rolnictva. Během slavnosti sehrála venkovská mládež divadelní hru od Viktora E. Heegera „Hans Kudlich“. Na odpolední schůzi poté pronesl poslanec Josef Fischer projev, ve kterém mimo jiné zaznělo: „Český národ odstraněním pomníků vystavil si ve světových dějinách pomník hanby, …nyní opět vypukla perioda otroctví a roboty pro německý národ a husitský duch pomsty snaží se zničiti vše, co je německé. Stojíme před okamžikem, že ztratíme německou vlast následkem pozemkové reformy a počešťováním jmen našich rodných míst, jsme obklopeni špicly, …stát, který používá takových nemorálních prostředků, nemusí mít právě morálku tu nejlepší.

Tato řeč měla následně soudní dohru u krajského soudu v Chebu, který ve Fischerových slovech shledal přečin proti zákonu na ochranu Republiky z roku 1923. Imunitní výbor NS RČS žádost krajského soudu o vydání poslance k trestnímu stíhání projednal a dne 11. března 1925 plénu NS RČS předložil svůj verdikt, kde nedoporučuje Fischerovo vydání trestnímu stíhání s odůvodněním, že „výroky nebyla překročena mez imunity poslanecké“.

Dne 1. dubna 1948 rozhodla rada Městského národního výboru ve Žluticích o zrušení pomníku Hanse Kudlicha v rámci prováděných úprav náměstí. K demolici pomníku však došlo nakonec až v průběhu v roce 1953, kdy byl údajně z bezpečnostních důvodů odstraněn. Podle zápisu v kronice byl pomník prorezavělý a hrozil zřícením. Plastika ruchadla a pamětní nápisová deska z podstavce byly uloženy ve žlutickém muzeu. Městský národní výbor je plánoval umístit v zahradě zemědělské školy ve Žluticích.

 

Popis objektu

Pomník v podobě ruchadla na litinovém podstavci. Litinová vrcholová plastika představovala model ruchadla bratranců Veverkových ve skutečné velikosti s dlouhou ojí. Základnu plastiky tvořila profilovaná stupňovaná litinová podesta.

Vrcholová plastika bývala umístěna na vrcholu 2 metry vysokého, hranolového litinového podstavce s  horní profilovanou krycí deskou, vynesenou na zdobných stylizovaných konzolách, a profilovanou patkou. Stěny podstavce byly zdobený mělkými vpadlými obdélnými rámci s bohatě zdobenými rámy. Ve výklenku na přední straně podstavce bývala vsazena deska s bohatě zdobenou plastickou reliéfní kartuší s oválným medailonem ve vrcholu kolem obdélného vlysu s profilovaným rámem, ve kterém býval vyveden německý věnovací nápis.

Pod patkou podstavce býval umístěn nízký hranolový litinový sokl s nakoso postavenými zdobnými plastickými volutovými konzolami ve zkosených nárožích. Stěny soklu bývaly zdobeny jednoduchými mělkými vpadlými podélně obdélnými rámci. Základnu podstavce tvořila jednoduchá nízká hranolová litinová podesta s nápisem „BLANSKO“ na levé straně. Podstavec býval postaven na dvou kamenných stupních ze žulových kvádrů.

Prostranství kolem pomníku mezi vstupy do budovy školy a sousední spořitelny zhruba půlkruhového půdorysu, vymezené zdobným pletivovým plůtkem mezi jednoduchými sloupky na stupňovaných základech, bylo parkově upraveno osázením květin a nízkých okrasných keřů.

 

Fotodokumentace

Žlutice - pomník Hanse Kudlicha | oslavy 100. výročí narození Hanse Kudlicha ve Žluticích dne 4. listopadu 1923 s Kudlichovou bustou na podstavci zrušeného pomníku Josefa II.
Žlutice - pomník Hanse Kudlicha | nový pomník Hanse Kudlicha ve Žluticích v době po roce 1924
Žlutice - pomník Hanse Kudlicha | pomník Hanse Kudlicha před chlapeckou měšťanskou školou na náměstí ve 40. letech 20. století
Žlutice - pomník Hanse Kudlicha | pomník Hanse Kudlicha před chlapeckou měšťanskou školou na náměstí ve 40. letech 20. století
Žlutice - pomník Hanse Kudlicha | pomník Hanse Kudlicha ve Žluticích krátce po 2. světové válce
 

Použitá literatura

Brodský, P. 2011 : Pomník Hansi Kulichovi a řeč poslance Fischera, Žlutický zpravodaj 12/2011, Žlutice, 12/13
Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 431
Svoboda, J. 2008: Žluticko. Z nedávné minulosti, Žlutice, 69
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 197

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz