přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bochov - Bártův mlýn

Bochov - Bártův mlýn

Bochov - Bártův mlýn | Bochov - Bártův mlýn

Dominikální vodní mlýn, nazývaný Bártův mlýn (Bartmühle), byl vystavěn v neznámé době pod hrází Mlýnského rybníku na pravém břehu Bochovského potoka asi 2 km jižně od města Bochov (Buchau). Po roce 1945 byl však provoz mlýna ukončen a areál opuštěn. Neudržované objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly a proměnily se ve zříceniny. Sousední rybník byl v průběhu let zanesen vysokou vrstvou naplavené zeminy.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bochov (Buchau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: pod hrází Mlýnského rybníku na pravém břehu Bochovského potoka asi 2 km jižně od města

GPS: 50°7'57.088"N, 13°2'11.299"E

Období vzniku: neznámé

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Dominikální vodní mlýn s jedním kolem, nazývaný Bártův mlýn (Bartmühle), byl vystavěn v neznámé době pod hrází Mlýnského rybníku (Bartmühlteich) na pravém břehu Bochovského potoka (Buchauer Bach, Loh Bach) asi 2 kilometry jižně od města Bochov (Buchau). Mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768. Nejdéle od počátku 19. století držela Bártův mlýn čp. 236 dědičně mlynářská rodina Dieslů. Na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841 je jako držitel Bártova mlýna je uveden mlynářský mistr Johann Diesl. Zásobu vody pro mlýnský provoz tvořil panský Mlýnský rybník, který držel tehdejší vlastník panství Stružná rytíř Wilhelm Neuberg. Součástí provozu byla tehdy rovněž pila na prkna.

Někdy kolem roku 1890 získal Bártův mlýn mlynářský mistr Wilhelm Riedl, syn mlynáře Konrada Riedla, majitele Dolního mlýna u Bražce. Roku 1910 jsou jako držitelé mlýna připomínáni manželé Wilhelm a Anna Riedlovi, kteří tehdy nechali na sousední louce vztyčit železný kříž. Posledním předválečným držitelem Bártova mlýna čp. 236 byl Rudolf Riedl.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války byl však provoz mlýna ukončen a reál opuštěn. Neudržované objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Ještě na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952 mají všechny budovy mlýnského areálu střechy. Dnes se v prostoru zaniklého Bártova mlýna nachází pouze zříceniny budov. Hráz sousedního rybníka, zaneseného v průběhu let vysokou vrstvou naplavené zeminy, je na východní straně protržena tokem Bochovského potoka.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýnu pod vysokou hrází Mlýnského rybníka tvořila hlavní budova z lomového kamene na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou. Budova bývala podsklepená valeně zaklenutou prostorou. Při východní stěně objektu bývala situována mlýnice s jedním kolem na svrchní vodu s hltností 0,118 m³/s, spádem 4,36 metru a výkonem 4,11 koňské síly. Voda byla přiváděna přepadem přes hráz Mlýnského rybníka a z lednice odváděna pod dvorem valeně zaklenutým odtokovým kanálem.

Nevelký dvůr uzavíraly na východní a jižní straně provozní objekty z lomového kamene na obdélném půdorysu, kryté sedlovými střechami, patrně kolna a stodola. Další velká obdélná budova se sedlovou střechou stávala v jihozápadním směru.

 

Fotodokumentace

Bochov - Bártův mlýn | Bártův mlýn na Bochovském potoce na výřezu mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Bochov - Bártův mlýn | Bártův mlýn na povinném císařském otisku mapy stabilního katastru města Bochov z roku 1841
Bochov - Bártův mlýn | Bártův mlýn u Bochova na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Bochov - Bártův mlýn | Bártův mlýn u Bochova na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
Bochov - Bártův mlýn | prostor zaniklého Bártova mlýna pod hrází Mlýnského rybníku na Bochovském potoce - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | torzo mostku přes Bochovský potok u Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny hlavní mlýnské budovy v prostoru zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prostor bývalé lednice pro umístění mlýnského kola v hlavní budově zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
 
Bochov - Bártův mlýn | prostor bývalé lednice pro umístění mlýnského kola v hlavní budově zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prostor bývalé lednice pro umístění mlýnského kola v hlavní budově zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prostor bývalé lednice pro umístění mlýnského kola v hlavní budově zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prostor bývalé lednice pro umístění mlýnského kola v hlavní budově zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | veleně zaklenutý sklep pod hlavní mlýnskou budovou zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | bývalý odtokový kanál z lednice hlavní mlýnské budovy zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | útroby odtokového kanálu z lednice pod bývalým dvorem zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny hospodářské budovy na východní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
 
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny hospodářské budovy na východní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny hospodářské budovy na jižní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny hospodářské budovy na jižní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny hospodářské budovy na jižní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny objektu při příjezdové cestě na jihozápadní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny objektu při příjezdové cestě na jihozápadní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | zříceniny objektu při příjezdové cestě na jihozápadní straně areálu zaniklého Bártova mlýna u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prolomená hráz Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova tokem Bochovského potoka - březen 2017
 
Bochov - Bártův mlýn | prolomená hráz Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova tokem Bochovského potoka - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prolomená hráz Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova tokem Bochovského potoka - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prolomená hráz Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova tokem Bochovského potoka - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prolomená hráz Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova tokem Bochovského potoka - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prolomená hráz Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova tokem Bochovského potoka - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | hráz zaneseného Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | hráz zaneseného Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem u Bochova - březen 2017
Bochov - Bártův mlýn | prostor Mlýnského rybníku nad zaniklým Bártovým mlýnem zaneseného vysokou vrstvou naplavené zeminy - březen 2017
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 219.
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 6. Chomutov, Ministerstvo veřejných prací, Praha 1932, s. 31.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen: statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 159.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz