přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Tis u Luk - Maxův mlýn

Tis u Luk - Maxův mlýn

Tis u Luk - Maxův mlýn | Tis u Luk - Maxův mlýn

Vodní mlýn s pilou, nazývaný Maxův mlýn (Maxmühle), byl vybudován patrně v 17. nebo v 1. polovině 18. století v údolí na levém břehu potoka Malá Trasovka při cestě do Radošova asi 400 m východně pod vsí Tis u Luk (Tiess). Po roce 1945 však již nebyl patrně obydlen a mlýnský provoz ukončen. Opuštěné objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Někdy na konci 50. let 20. století proběhla demolice areálu a dnes se zde nachází pouze zarostlý mlýnský náhon a rozvaliny budov.

 

Objekt: vodní mlýn s pilou

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Tis u Luk (Tiess)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v údolí na levém břehu potoka Malá Trasovka asi 400 m východně pod vsí

GPS: 50°10'19.908"N, 13°6'45.452"E

Období vzniku: 17. nebo v 1. polovina 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vodní mlýn, nazývaný Maxův mlýn (Maxmühle nebo také Maxenmühle), byl vybudován patrně někdy v průběhu 17. nebo v první polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta v údolí na levém břehu potoka Malá Trasovka (Klein Giessbach, Kuhschwanzbach) při cestě do Radošova asi 400 metrů východně pod vsí Tis u Luk (Tiess). Nad mlýnem se rozkládal rybník „En Teich“. Mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768.

Na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841 je Maxům mlýn čp. 18 zachycen s jedním vodním kolem. Vlastníkem mlýna byl tehdy mlynář Josef Gröhsler. V této době bývala hlavní mlýnská budova z lomového kamene s připojenou lednicí ze spalného materiálu. Areál doplňovala dřevěná stodola, na jímž místě byla v následujících letech vystavěna větší z lomového kamene. V Sommerově topografii z roku 1847 je uváděn Maxův mlýn s pilou ležící ¼ hodiny východně od vsi. Posledním předválečným držitelem mlýna byl Anton Totzer.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyl patrně obydlen a mlýnský provoz ukončen. Opuštěné objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Následně byla oblast začleněna do nově vzniklého vojenského újezdu Hradiště. Ještě na snímku vojenského leteckého mapování ze srpna 1956 byla většina budov kromě objektu pily zastřešená a využívána pro potřeby sousedního vojenského stanového tábora. V následujících letech probíhala jejich postupná demolice a již v roce 1962 zbývalo pouze obvodové zdivo objektů. Dnes se v prostoru zaniklého Maxova mlýna nachází pouze zarostlý mlýnský náhon s retenční nádrží a rozvaliny budov se zbytky mlýnského kola.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýnu tvořila velká trojprostorová hlavní mlýnská budova z lomového kamene na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou s vikýři. Na severní straně byla připojena zděná lednice z pálených cihel s jedním mlýnským kolem. Voda byla přiváděna od severu asi 250 metrů dlouhým mlýnským náhonem, napájeným vodami potoka Velká Trasovka, případně přepadem z rybníka. Náhon byl zakončen retenční nádrží, ze které voda spadala kamenným žlabem na mlýnské kolo v lednici.

Na jihovýchodní straně areálu stávala zděný objekt stodoly z lomového kamene na půdorysu písmene „T“, krytý sedlovými střechami. Na západní straně objektu přiléhala přízemní část, využívaná snad jako kolna.

 

Fotodokumentace

Tis u Luk - Maxův mlýn | Maxův mlýn u Tisu na výřezu mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Tis u Luk - Maxův mlýn | areál Maxůvova mlýna na výřezu povinného císařského otisku mapy stabilního katastru vsi Tis z roku 1841
Tis u Luk - Maxův mlýn | Maxův mlýn u Tisu na výřezu mapy 3. vojenského františko-josefského mapování z roku 1879
Tis u Luk - Maxův mlýn | Maxův mlýn u Tisu na snímku vojenského leteckého mapování z července 1938
Tis u Luk - Maxův mlýn | Maxův mlýn u Tisu na snímku vojenského leteckého mapování ze srpna 1956
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny Maxova mlýna u Tisu na snímku vojenského leteckého mapování z dubna 1962
Tis u Luk - Maxův mlýn | areál bývalého Maxova mlýna v údolí potoka Malá Trasovka u zaniklé vsi Tis - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny hlavní mlýnské budova Maxova mlýna od severozápadu - duben 2020
 
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny hlavní mlýnské budova Maxova mlýna od severozápadu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | odtokový kanál z lednice mlýnské budovy Maxova mlýna - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | prostor bývalé zděné lednice Maxova mlýna na severní straně hlavní mlýnské budovy - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | vstup do lednice Maxova mlýna - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | torzo mlýnského kola v lednici - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | torzo mlýnského kola v bývalé lednici Maxova mlýna - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | torzo mlýnského kola v lednici - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | torzo mlýnského kola v bývalé lednici Maxova mlýna - duben 2020
 
Tis u Luk - Maxův mlýn | prostor bývalé zděné lednice Maxova mlýna na severní straně hlavní mlýnské budovy - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | bývalá lednice Maxova mlýna - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | interiér bývalé hlavní mlýnské budovy Maxova mlýna od východu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | torzo mlýnského kola v mlýnici - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | torzo zlomeného pískovcového mlýnského kamene v areálu zřícenin Maxova mlýna - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | interiér bývalé hlavní mlýnské budovy Maxova mlýna od východu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny hlavní mlýnské budova Maxova mlýna od jihovýchodu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | kamenné korytou přivádějící vodu z retenční nádrže na mlýnské kolo v ledici - duben 2020
 
Tis u Luk - Maxův mlýn | bývalá retenční nádrž na mlýnském náhonu Maxova mlýna u Tisu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | bývalá retenční nádrž na mlýnském náhonu Maxova mlýna u Tisu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny objektu bývalé stodoly na východní straně areálu zaniklého Maxova mlýna u Tisu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny objektu bývalé stodoly na východní straně areálu zaniklého Maxova mlýna u Tisu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny objektu bývalé stodoly na východní straně areálu zaniklého Maxova mlýna u Tisu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | zříceniny objektu bývalé stodoly na východní straně areálu zaniklého Maxova mlýna u Tisu - duben 2020
Tis u Luk - Maxův mlýn | bývalá příjezdová cesta do areálu Maxova mlýna nad hranou mlýnského náhonu - duben 2020
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov 2004, s. 68.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 73.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 374.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 162.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz