přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dolánky - Toflův mlýn

Dolánky - Toflův mlýn

Dolánky - Toflův mlýn | Dolánky - Toflův mlýn

Toflův mlýn (Toffelmühle) čp. 7 byl založen patrně již v 17. století na pravém břehu říčky Střely 0,5 km jižně Dolánky (Dollanka). Po výstavbě nové údolní silnice na počátku 20. století se mlýn stal oblíbeným výletním místem. Po roce 1945 již nebyl mlýn využíván a neudržovaný areál postupně chátral, roku 1952 zbývaly z objektů pouze obvodové zdi. Na počátku 60. let 20. století byly ruiny bývalého mlýna strženy při úpravách prostoru pod hrází nově budované Vodní nádrže Žlutice.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dolánky (Dollanka)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v údolí na pravém břehu říčky Střely asi 0,5 km jižně od osady

GPS: 50°5'7.364"N, 13°7'31.095"E

Období vzniku: 17. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: počátek 60. let 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Vodní mlýn, nazývaný Toflův mlýn (Toffelmühle), byl vystavěn patrně již v 17. století podle návrhu neznámého architekta v údolí pod Černým lesem (Im Schwerzen Holz) na pravém břehu říčky Střely (Schnella Bach) asi 0,5 kilometru jižně od dnes již zcela zaniklé osady Dolánky (Dollanka). Roku 1789 byla osada Dolánky nově přifařena ke kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách, pouze Toflův mlýn zůstal nadále ve farním obvodu kostela Narození Panny Marie ve Štědré.

Na konci 18. století byl majitelem Toflova mlýna čp. 7 mlynářský mistr Franz Veit s manželkou Marií Annou. Po smrti Marie Anny Veit v roce 1806 získal zdejší mlýn mlynář Anton Hanika s manželkou Marií Annou. Již někdy po roce 1808 přešel Toflův mlýn čp. 7 do majetku rodiny Nowaků, k roku 1824 je zde připomínán mlynářský mistr Leopold Nowak s manželkou Katharinou. Po jeho smrti v roce 1832 získal zdejší mlýn mlynářský mistr Johann Totzauer s manželkou Annou a někdy před rokem 1840 poté mlynářský mistr Georg Brandl s manželkou Franziskou.

V padesátých letech 19. století se majitelé Toflova mlýna čp. 7 často střídali, například k roku 1854 je zmiňován mlynářský mistr Johann Skalla a k roku 1855 mlynářský mistr Weinert s manželkou Annou. Po smrti mlynářského mistra Josefa Kunzeho v roce 1859 získal mlýn mlynářský mistr Josef Harisch s manželkou Marií, připomínaný zde ještě roku 1867. V roce 1869 byla osada Dolánky spolu se samotou Toflův mlýn čp. 7 připojena pod správu obce Verušice.

V letech 1905-1906 byla kolem Toflova mlýna vybudována nová okresní silnice údolím říčky Střely ze Žlutic do Mlyňan a Skoků. Cesta do té doby vedla vrchem přes Verušice. Toflův mlýn se poté na počátku 20. století stal hojně navštěvovaným oblíbeným výletním místem. V roce 1920 bylo rozhodnuto o přifaření samoty Toflův mlýn ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Posledním majitelem Toflova mlýna čp. 7 před rokem 1945 byla Anton Stark.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však již nebyl mlýn využíván a neudržovaný areál byl postupně devastován. Již v roce 1952 chyběly střechy a z objektů areálu bývalého mlýna zůstaly pouze obvodové zdi. Patrně na počátku šedesátých let 20. století byly poté ruiny bývalého mlýna strženy při úpravách prostoru pod hrází nově budované Vodní nádrže Žlutice z let 1965-1968.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýna s jedním mlýnským kolem a hospodářským dvorem tvořila hlavní zděná budova na obdélném půdorysu při mlýnském náhonu (Mühlbach) na jihozápadní straně. Ve východní části objektu byly situovány obytné místnosti a na ně navazovala provozně technická prostora v západní části. Při západní stěně byl připojen dřevěný přístavek nad mlýnským kolem v mlýnském náhonu.

Na protilehlé severovýchodní straně dvora nepravidelného půdorysu stával při původní příjezdové cestě další obdélný zděný objekt snad kolny. V prostoru před hlavní budovou se původně nacházel drobný dřevěný či hrázděný objekt, ve druhé polovině 19. či na počátku 20. století nahrazený velkou zděnou budovou obdélného půdorysu s velkou prostorou ve východní části, plnící snad funkci výletního hostince.

 

Fotodokumentace

Dolánky - Toflův mlýn | Toflův mlýn (Toffelmühle) na mapě I. vojenského (josefského) mapování z let 1764-1768
Dolánky - Toflův mlýn | Toflův mlýn (Toffelmühle) na mapě II. vojenského (františkovo) mapování z let 1836-1852
Dolánky - Toflův mlýn | Toflův mlýn (Toffelmühle) na císařském otisku mapy stabilního katastru osady Dolánky (Dollanka) z roku 1841
Dolánky - Toflův mlýn | Toflův mlýn (Toffelmühle) na mapě III. vojenského (františko-josefského) mapování z let 1877-1880
Dolánky - Toflův mlýn | Toflův mlýn (Toffelmühle) na mapě topografické sekce ze 40. let 20. století
Dolánky - Toflův mlýn | ruiny areálu bývalého Toflova mlýna před demolicí na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012 : Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 493
SOA (1014, Skoky 06): Dolanka und Toffelmühle. Geburtsbuch anfangend vom Jahre 1796, Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech 1531-1949
SOA (1014, Skoky 11): Dolanka. Sterbebuch ab Ao 1796, Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech 1531-1949

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz